Ez az oldal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében található „Általános közzétételi lista”, valamint a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ alapján közzéteendő közérdekű adatokat tartalmazza a közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységekre (közzétételi egységekre) vonatkozó előírásokat meghatározó 18/2005. (XII.27.) IHM. rendelet melléklete szerinti tagolásban.

Az elérhető közérdekű adatok némelyike PDF formátumban tölthető le, míg több közérdekű adat a társaságnál nem áll rendelkezésre.


 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA


1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

II. A szervezeti struktúra

III. A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.7. Költségvetési szervek (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

III. Közszolgáltatások

IV. A szerv nyilvántartásai (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

V. Nyilvános kiadványok (társaságunknál nincs)

VI. Döntéshozatal, ülések (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

VIII. Pályázatok (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

IX. Hirdetmények (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

X. Közérdekű adatok igénylése

XI. Közzétételi listák


3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

IV. A működés eredményessége, teljesítmény (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

V. Működési statisztika (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

II. Számviteli beszámolók

III. A költségvetés végrehajtása (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

3.3. Működés

I. A foglalkoztatottak

II. Támogatások (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

III. Szerződések (lásd: 3.3.VII Közbeszerzés vagy 2.XI. Közzétételi listák-> Különös közzétételi lista)

IV. Koncessziók (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

V. Egyéb kifizetések (jelenleg adat nem áll rendelkezésre)

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

VII. Közbeszerzés

 


Az archív közzétételek megtalálhatók >> IDE << kattintva!