A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság és a többségi tulajdonában álló leánytársaságai, a(z)...

  • Agria Volán Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság
  • Hatvani Volán Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság
  • Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság
  • Mátra Volán Autóbusz-Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság
  • Nógrád Volán Autóbusz-Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság

2014. december 31-én beolvadással egyesült.

Ez az oldal a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján közzéteendő, már ARCHÍV adatait tartalmazza a 18/2005. (XII.27.) IHM. rendelet melléklete szerinti tagolásban.

Az elérhető archív közérdekű adatok némelyike PDF formátumban tölthető le, míg több közérdekű adat a társaságnál nem értelmezhető, nem áll rendelkezésre, vagy annak közzétételi kötelezettségi ideje letelt. További archív közérdekű adat megtalálható még a http://kozadat.hu/kereso/ oldalon.


 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ARCHÍV ADATOK


1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok (archív adat nem áll rendelkezésre)

II. A szervezeti struktúra (archív adat nem áll rendelkezésre)

III. A szerv vezetői (archív adat nem áll rendelkezésre)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek (archív adat nem áll rendelkezésre)

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok (archív adat nem áll rendelkezésre)

1.5. Lapok (archív adat nem áll rendelkezésre)

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (archív adat nem áll rendelkezésre)

1.7. Költségvetési szervek (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (archív adat nem áll rendelkezésre)

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

III. Közszolgáltatások

IV. A szerv nyilvántartásai (archív adat nem áll rendelkezésre)

V. Nyilvános kiadványok (archív adat nem áll rendelkezésre)

VI. Döntéshozatal, ülések (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

VIII. Pályázatok (archív adat nem áll rendelkezésre)

IX. Hirdetmények

X. Közérdekű adatok igénylése (archív adat nem áll rendelkezésre)

XI. Közzétételi listák


3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája (archív adat nem áll rendelkezésre)

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (archív adat nem áll rendelkezésre)

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (archív adat nem áll rendelkezésre)

IV. A működés eredményessége, teljesítmény (archív adat nem áll rendelkezésre)

V. Működési statisztika (archív adat nem áll rendelkezésre)

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

II. Számviteli beszámolók

III. A költségvetés végrehajtása (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

3.3. Működés

I. A foglalkoztatottak

II. Támogatások (társaságunkra nem vonatkozó / nem értelmezhető adat)

III. Szerződések

IV. Koncessziók (archív adat nem áll rendelkezésre)

V. Egyéb kifizetések (archív adat nem áll rendelkezésre)

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések (archív adat nem áll rendelkezésre)

VII. Közbeszerzés

 


Az aktuális közzétételi adatok megtalálhatók >> IDE << klikkelve.