A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság és a többségi tulajdonában álló leánytársaságai, a(z)...

  • Agria Volán Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság
  • Hatvani Volán Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság
  • Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság
  • Mátra Volán Autóbusz-Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság
  • Nógrád Volán Autóbusz-Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság

2014. december 31-én beolvadással egyesült.

Ez az oldal a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján közzéteendő, már ARCHÍV adatait tartalmazza a 18/2005. (XII.27.) IHM. rendelet melléklete szerinti tagolásban.

Az elérhető archív közérdekű adatok némelyike PDF formátumban tölthető le, míg több közérdekű adat a társaságnál vagy nem áll rendelkezésre, vagy annak közzétételi kötelezettségi ideje letelt.


 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ARCHÍV ADATOK


1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok (adat nem áll rendelkezésre)

II. A szervezeti struktúra (adat nem áll rendelkezésre)

III. A szerv vezetői (adat nem áll rendelkezésre)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek (adat nem áll rendelkezésre)

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek (adat nem áll rendelkezésre)

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Lapok (adat nem áll rendelkezésre)

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (adat nem áll rendelkezésre)

1.7. Költségvetési szervek (adat nem áll rendelkezésre)


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (adat nem áll rendelkezésre)

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (adat nem áll rendelkezésre)

III. Közszolgáltatások

IV. A szerv nyilvántartásai (adat nem áll rendelkezésre)

V. Nyilvános kiadványok (adat nem áll rendelkezésre)

VI. Döntéshozatal, ülések (adat nem áll rendelkezésre)

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok (adat nem áll rendelkezésre)

VIII. Pályázatok (adat nem áll rendelkezésre)

IX. Hirdetmények

X. Közérdekű adatok igénylése (adat nem áll rendelkezésre)

XI. Közzétételi listák


3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája (adat nem áll rendelkezésre)

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (adat nem áll rendelkezésre)

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (adat nem áll rendelkezésre)

IV. A működés eredményessége, teljesítmény (adat nem áll rendelkezésre)

V. Működési statisztika (adat nem áll rendelkezésre)

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések (adat nem áll rendelkezésre)

II. Számviteli beszámolók

III. A költségvetés végrehajtása (adat nem áll rendelkezésre)

3.3. Működés

I. A foglalkoztatottak

II. Támogatások (adat nem áll rendelkezésre)

III. Szerződések

IV. Koncessziók (adat nem áll rendelkezésre)

V. Egyéb kifizetések (adat nem áll rendelkezésre)

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések (adat nem áll rendelkezésre)

VII. Közbeszerzés

 


Az aktuális közzétételi adatok megtalálhatók >> IDE << klikkelve.